FI | EN

Muotoilijat verkostossa


Design Unionin muotoiluverkostoon kuuluu jo lähes 30 muotoilijaa. Verkostomme muotoilijat työskentelevät yritysten kehittämisprojekteissa joko itsenäisesti tai tiimeissä. Tällä sivulla voit tutustua verkostosta löytyvään osaamiseen.

Lue muotoiluverkostosta

Heidi Huovinen

palvelumuotoilija, CEO

Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen. Palvelumuotoilu tarjoaa monipuoliset työkalut asiakaslähtöiseen palveluiden ja palveluprosessien kehittämiseen. Palvelumuotoilun menetelmin voidaan syventää asiakasymmärrystä tai tehostaa oman toiminnan kehittämistä ulkopuolisen fasilitaattorin avulla. Asiakkaitamme ovat julkiset toimijat, järjestöt sekä pienet ja suuret yritykset. Liiketoiminnan kehittämisessä hyödynnämme käyttäjäkeskeistä suunnittelua sekä luovia ja osallistavia työskentelymenetelmiä.

Rakennamme yhteisöllistä työkulttuuria muutostilanteisiin. Tarjoamme kokonaisvaltaista kehittämisapua uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönottamisessa, testaamme uusien tuotteiden ja palveluideioiden kannattavuutta, autamme viestinnässä ja käyttöönotossa. Teemme kehittämistyöstä mukavaa ja tehokasta.

Erityisosaaminen

Kaupunkimuotoilu
Asiakasymmärrys ja palvelujen konseptointi
Osallistaminen ja osallisuus
Liiketoiminnan kehittäminen
Tuotteiden ja palveluiden konseptointi
Idean tai osaamisen kaupallistaminen
Yhteisöllisen työkulttuurin rakentaminen
Projektisuunnittelun työpajat
Pelilliset kehittämispäivät
Koulutukset ja työpajat

Design Heidi Huovinen

#Palvelumuotoilu
#Brändimuotoilu

Järjestä muotoilijat palvelun mukaan