FI | EN

Pedagoginen valmennus

Muotoilijoille ja muille opetustyöstä kiinnostuneille

Pedagogiset opinnot

Haluatko valmiuksia toimia muotoilun ohjaus- ja opetustehtävissä?

Opinnot sisältävät ohjauksen teoriaopetusta ja eri tekniikoiden työpajoja asiantuntijoiden valmennuksessa sekä yhden opetuskerran mittaisen harjoittelun. Koulutuksen aikana luodaan ideapankki käytettäväksi ohjaus- ja opetustehtäviin.

Koulutus soveltuu eri-ikäisille muotoilun ja käsityön ammattilaisille, jotka tarvitsevat lisää ideoita omaan opetustyöhönsä tai haluavat suuntautua opetus- ja ohjaustyöhön.

Opetus sekä työpajat on suunniteltu siten, että opetus on helppo toteuttaa erilaisissa työtiloissa.

Tulossa 2019


Opintokokonaisuus

Laajuus 15 op. 
Kesto 1 lukukausi (syksy tai kevät). 
Yhden opetuskerran mittainen harjoittelu.

7 intensiivistä lähiopetusjaksoa

  • Perjantai-illasta lauantai-iltaan kaksi kertaa kuukaudessa
  • Ohjauksen teoriaopetusta ja eri tekniikoiden työpajoja asiantuntijoiden valmennuksessa. 
  • Kouluttajat alansa huippuammattilaisia.

VIIKKO 1


Opetus-
kokonaisuuksien ja tuntien suunnittelu,
motivointi

VIIKKO 2


Tavoitteet ja portfolion
rakentaminen, 

dokumentointikuvaus

VIIKKO 3


Muotoilun
lyhyt historia,
t
yöpajatyöskentelyä

VIIKKO 4


Luova
prosessi,
 
työpajatyöskentelyä

VIIKKO 5


Erilaiset
kohderyhmät, 
työpajatyöskentelyä

VIIKKO 6


Harjoittelun
suunnittelu, 
t
yöpajatyöskentelyä

PORTFOLIO


Portfoliotyöskentely


HARJOITTELU


Yhden
opetuskerran
mittainen