FI | EN

Design Union -
muotoilua ilman rajoja

 

Design Union on rohkea ja ennakkoluuloton muotoiluosaamisen edistäjä ja kehittäjä.

Me olemme kansainvälinen muotoilun solmukohta, jossa liiketoiminta ja muotoilu kohtaavat ja aloittavat yhteisen tuloksellisen matkansa.

Kansainvälinen verkosto

Design Union toimii yhteistyössä Italian, Kiinan, Saksan ja Iso-Britannian muotoilun asiantuntijaverkostojen kanssa. Design Unionin toimintaa johtaa Suomessa Kuopion Rouvasväenyhdistys.  


Yhteisöllisyys

Yhteistoiminnallisuus ja yhteiskunnallinen vastuu designkulttuurin ylläpitämisestä muotoilukasvatuksen ja -opetuksen keinoin.

Muotoilu osaksi liiketoimintaa

Yritysten liiketoiminnan arvon lisääminen muotoilun keinoin.

Muotoilusta liiketoimintaa

Muotoilijan osaamisen kaupallistaminen ja uusien asiakkuuksien ja ansainnan lisääminen.

Kansainväliset verkostot

Rajat ylittävä yhteistyö ja oppiminen.

Rajat rikkova oppiminen ja kehittyminen

Ajasta ja paikasta riippumattoman digitaalisen oppimisympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen.


 

Kuopion
Muotoiluakatemia

Maineikas historia

Kuopion Muotoiluakatemialla on upea yli 130-vuotinen käsityön ja muotoilun opetuksen perinne. Ensimmäinen käsityökoulumme perustettiin 1884 ja uusi käsityökoulu, nykyiset Muotoiluakatemiat, vuonna 2014.

Iloa muotoilusta

Kaikki hyvästä muotoilun ja käsityön opetuksesta kiinnostuneet voivat tulla opiskelemaan Muotoiluakatemioihimme. Opettajamme ovat muotoilun ja käsityön ammattilaisia. Meillä opettavat myös vierailevat kotimaiset ja ulkomaalaiset opettajat. Opetukseen kuuluvat niin ikään erilaiset retket ja vierailut kiinnostaviin paikkoihin. Opetussuunnitelmamme noudattaa suomalaisen muotoilun historiaa. Opetuskokonaisuus kivikaudesta tulevaisuuteen käydään läpi kolmen vuoden aikana.

Inspiroiva ympäristö

Opetustilamme sijaitsevat kauniissa 1856 valmistuneessa Piispantalossa lähellä Kuopion ydinkeskustaa.

Kuopion Muotoiluakatemiassa on ryhmät lapsille, nuorille, aikuisille sekä senioreille.

www.muotoiluakatemia.fi

Kuopion 
Rouvasväenyhdistys ry

Kuopion Muotoiluakatemian sekä Design Unionin toimintoja johtaa Kuopion Rouvasväenyhdistys, joka on vuonna 1860 perustettu merkittävä kuopiolainen kulttuuriyhdistys. Sen syntymisen taustana olivat kansallisuusaatteen siivittämänä herätteet yhteiskunnalliseen toimintaan.